Biografieën

Het schrijven van een biografie is een proces van jaren. Verreweg het grootste deel van de tijd gaat aan de voorbereiding, bijvoorbeeld een stappenplan uitzetten, alle beschikbare informatie lezen, sturende vragen formuleren, mensen interviewen, hoofdthema’s distilleren en een vertelvorm kiezen. Bij de biografie van Pierre Lauffer leidde dat tot een thematische vertelvorm, met name vanuit thema’s als vaderlandsliefde, de schoonheid van het alledaagse, zijn aversie van sociale conventies en zijn geloof. De biografie van Miguel Pourier werd een chronologische vertelling waarin zijn persoonlijkheid, idealen, en vooral de verhouding met Nederland verweven zijn.