Interviews

Verreweg de meeste interviews die ik heb gemaakt, waren voor de radio. Op enkele oude bandopnames na, zijn ze allemaal in de ether verdwenen. Voor deze website heb ik twee kranteninterviews gekozen. Een ervan is met Lisette van Lamoen – Garmers, voormalig directrice van het R.K. Schoolbestuur.
Het andere vraaggesprek is fictief, en wel met Christoffel Columbus. Heel gebruikelijk is dat niet, maar wat moest ik anders? Eeuwenlang werd hij aangeduid als de ontdekker van het Amerikaanse continent. Dat beeld werd later grondig bijgesteld. Er zat dus niets anders op dan Columbus er zelf over te interviewen. Zijn kant van het verhaal berust op talloze publicaties die daarover verschenen zijn.