Analyses

De meeste analyses die ik heb geschreven, hebben te maken met het onderwijs. De eerste daarvan was ‘Kinderen gegijzeld in een ideologische strijd’ die op 3 september 1993 in de Ñapa van de Amigoe verscheen. In 2017 volgde een artikelenreeks in het AD over vijf jaar Funderend Onderwijs. En in 2024 een stukje vergeten geschiedenis over de schipbreuk van ons onderwijs.

Schipbreuk in het onderwijs

Waar het om gaat, is het recht van alle kinderen, ook van kinderen die van huis uit Papiaments spreken, om het hele onderwijs te kunnen volgen. Het recht om de taal die ze nu daarvoor nodig hebben, goed te leren beheersen om de school succesvol af te ronden.

Een heel ander thema, maar ook tijdloos, betreft een uitspraak van de Raad van Toezicht op de Advocatuur in December 2014. De Deken van de Orde van Advocaten had bij de Raad een klacht tegen een advocaat ingediend, omdat die de gedragsregels van de advocatuur zou hebben geschonden. De argumenten van de Raad leidden tot het nieuwe inzicht dat men elkaar publiekelijk gerust tot op het bot mag grieven, zolang je het juridisch slim doet.

Nieuw inzicht

Bij iedere klacht bond de Raad van Toezicht juridische schaatsen onder om na lastige pirouettes tot een oordeel te komen.