Antillenmonitor

De Antillenmonitor was een bron van informatie ter aanvulling of nuancering van de berichtgeving over de Nederlandse Antillen. Het was een initiatief van Comité 2004 dat in het 50ste bestaansjaar van het Statuut werd opgericht om de relaties in het Koninkrijk te verbeteren. De artikelen werden in 2002 – 2003 digitaal verzonden naar zo’n vijftig landelijke en regionale bladen, omroepen, Kamerfracties en departementen in Nederland. Onder ieder artikel staat de naam en functie van een persoon die de inhoud had geaccordeerd en desgewenst bereid was de informatie nader toe te lichten. Voor deze website zijn de emailadressen en telefoonnummers van de personen verwijderd. Onderstaande monitoren geven een indruk van de toen meest actuele thema’s.

Berichtgeving over Antillen in Nederland

Studies tonen aan dat de invoer van drugs via Schiphol (o.a. via de Antillen) een minuscule fractie is van de totale invoer via Nederlandse havens. In de Nederlandse pers wordt dat consequent andersom geventileerd.

Misgelopen fondsen door vertraging Nederland

Omdat de financiële samenwerkingsmiddelen binnen het begrotingsjaar moeten worden besteed, is het onafwendbaar dat de Curaçaose economie ernstig benadeeld wordt door de trage afhandeling in Nederland.

Geen sprake van kwade opzet

De twee bagagescans die Nederland ter beschikking heeft gesteld zijn moeilijk in te passen in de infrastructuur van het vliegveld. Tegenwerking is niet aan de orde.

Kabinet Ys over verhouding met Nederland

In 5 jaar tijd hebben de Antillen en het eilandgebied Curaçao samen ruim 2000 ambtenaren ontslagen in het kader van bezuinigingen. Omgerekend naar Nederlandse schaal zou het gaan om 160.000 ontslagen, alleen al in de publieke sector.