Columns / Kolumna

Anders dan bij krantenartikelen, krijgen lezers bij columns het gevoel dat de columnist hen rechtstreeks toespreekt. Dat is in feite ook zo. In 2011 omschreef de Hoge Raad de column zelfs als een enigszins ironische beschouwing die meer uit waardeoordelen van de columnist dan uit objectieve feiten bestaat. Ik zag het dan ook als een grote eer dat de Amigoe mij ingaande 2000 zo’n geschreven gesprek met haar lezers wilde toevertrouwen. Toch koos ik i.v.m. andere werkzaamheden ervoor om dat slechts een kwartaal te doen. Voor deze website koos ik een aantal columns die qua onderwerp tijdloos of enigszins herkenbaar zijn. Nu had ik destijds nooit vermoed dat ik die columns, of welk ander werk dan ook, op een later tijdstip in een andere vorm zou publiceren. Dat, samen met de gewoonte om diverse versies van hetzelfde stuk te bewaren, maken dat ik soms moest raden welke versie de juiste is. Uiteindelijk koos ik voor deze website steevast voor de versie met de minste woorden.